Những câu hỏi thường gặp

Tham khảo ý kiến từ người nước ngoài

Q1: Tôi hiện đang theo học tại một trường tiếng Nhật, và tôi muốn làm công việc chăm sóc tại các cơ sở của tỉnh Chiba.

A1: Có một số cách như sau.

(1) Ghi danh vào trường đào đạo nhân viên điều dưỡng người phúc lợi

Sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật, ghi danh vào trường đào tạo nhân viên điều dưỡng người phúc lợi để học trong ít nhất 2 năm. Bằng cách đậu kỳ thi quốc gia dành cho nhân viên điều dưỡng người phúc lợi nếu tốt nghiệp, bạn sẽ có tư cách cư trú là “Nhân viên điều dưỡng người” và có thể tham gia vào công việc chăm sóc (Tuy nhiên, riêng với trường hợp có thời gian tốt nghiệp tính đến ngày 31/3/2027, ngay cả khi không đậu kỳ thi quốc gia dành cho nhân viên điều dưỡng người phúc lợi, bạn vẫn có thể làm công việc chăm sóc với tư cách cư trú là “Nhân viên điều dưỡng người” nếu làm việc trong lĩnh vực chăm sóc trong thời gian 5 năm sau khi tốt nghiệp trường đào tạo nhân viên điều dưỡng người phúc lợi).

Trường đào đạo nhân viên điều dưỡng người phúc lợi trong tỉnh

(2) Đậu kỳ thi kỹ năng đặc định loại 1

Bạn cần phải vượt qua “Bài thi đánh giá năng lực chăm sóc”, “Bài thi đánh giá tiếng Nhật trong chăm sóc” và “Kiểm tra tiếng Nhật cơ bản”. Sau đó, bạn có thể tham gia công việc chăm sóc trong 5 năm. Nếu bạn tham gia khóa đào tạo thực hành trong thời gian này và vượt qua kỳ thi quốc gia dành cho nhân viên điều dưỡng người phúc lợi (phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực hành), bạn sẽ có thể thay đổi tư cách lưu trú của mình thành “nhân viên điều dưỡng người”. Vui lòng liên hệ với Trung tâm thông tin tổng hợp dành cho người nước ngoài để biết thêm thông tin chi tiết.

Trung tâm thông tin tổng hợp dành cho người nước ngoài:
03-6633-2539

(3) Hoạt động ngoài tư cách lưu trú

Trong thời gian học tại trường tiếng Nhật, bạn có thể tham gia công việc chăm sóc 28 tiếng mỗi tuần (tuy nhiên, 40 tiếng mỗi tuần trong các kỳ nghỉ dài) nếu bạn được cấp phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú. Vui lòng liên hệ Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản để biết thêm thông tin chi tiết.

Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, Văn phòng chi nhánh Chiba:
043-242-6597

Q2: Tôi muốn học về công việc chăm sóc tại trường đào tạo nhân viên điều dưỡng người phúc lợi, tôi có thể nhận được học bổng không?

A2: Bạn có thể nhận được học bổng từ Quỹ học tập dành cho nhân viên điều dưỡng người phúc lợi. Vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ cho vay duy trì nguồn nhân lực của Trung tâm nguồn nhân lực phúc lợi để biết thêm chi tiết.

Bộ phận hỗ trợ cho vay để duy trì nguồn nhân lực của Trung tâm nguồn nhân lực phúc lợi:
043-216-3085

Q3: Có nơi nào dạy tiếng Nhật trong công việc chăm sóc cho người nước ngoài, đào tạo cho người mới không?

A3: Vui lòng liên hệ với những cơ sở bên dưới.

Học tiếng Nhật


Hotspace Inage Pecorino (thành phố Chiba)
043-306-8520

Trung tâm hỗ trợ nhân viên điều dưỡng người nước ngoài (thành phố Ichikawa)
047-713-6214
* Cũng có lớp luyện thi kỳ thi quốc gia dành cho nhân viên điều dưỡng người phúc lợi, v.v...

Hội hỗ trợ học tiếng Nhật trong công việc chăm sóc tại thành phố Noda (thành phố Noda)
090-2477-8936(có phí)

Đào tạo người mới (đến trường học)


Công ty Azu Life Care (Thành phố Funabashi)
03-6316-1813
・Có giáo trình ghi phiên âm furigana
・Giải thích các từ khó bằng tiếng Anh nếu cần. Trong giờ học, giáo viên cần chọn những từ và cách nói dễ hiểu, đồng thời phải thêm furigana vào chữ kanji được viết trên bảng.

Hiệp hội doanh nghiệp Tập đoàn hợp tác xã lao động Funabashi (Thành phố Funabashi)
047-467-4920
・Có cho mượn từ điển

Tập đoàn phúc lợi xã hội Asahi Fukushikai (Thành phố Asahi)
0479-63-9011
・Có giáo trình ghi phiên âm furigana

Công ty Baryon (Thành phố Mobara)
kanazawa@baryon.biz * Khi gửi email, vui lòng sửa @ thành ký tự 1 byte.
・Bố trí người thông dịch
・Có giáo trình ghi phiên âm furigana
・Cho mượn từ điển
・Sử dụng tính năng dịch trên điện thoại thông minh và máy tính bảng

Công ty Fureais (Thành phố Mobara, thành phố Kisarazu)
0475-36-2031
・Chuẩn bị đề thi cuối kỳ có phiên âm furigana

Tập đoàn y tế tư nhân Sanyukai (Thành phố Futtsu)
0439-87-0130
・Cho mượn từ điển

Tập đoàn phúc lợi xã hội Ai no Tomo Kyokai (Làng Chosei)
0475-32-2587
・Có giáo trình ghi phiên âm furigana


Đào tạo người mới (học từ xa)


Công ty Nichiigakkan
043-244-2186
・Có giáo trình ghi phiên âm furigana

Công ty Nihon Kyoiku Create
0120-294-350
・Có giáo trình ghi phiên âm furigana
・Chuẩn bị đề thi cuối kỳ có phiên âm furigana

Công ty SMS
0120-90-1144
・Có giáo trình ghi phiên âm furigana

Tập đoàn phúc lợi xã hội Hatsuhokai
0120-86-5124
・Có giáo trình ghi phiên âm furigana
・Cho mượn từ điển
・Chuẩn bị bài tập qua mạng có phiên âm furigana

Công ty EE21
0120-16-8351
・Có giáo trình ghi phiên âm furigana
・Có thể kiểm tra tiếng Nhật trước khi tham gia khóa học

Công ty Narashino Sogo Service
047-409-0601
・Có giáo trình ghi phiên âm furigana

Công ty Mate-Care
0120-015-030
・Có giáo trình ghi phiên âm furigana

Công ty PARA MEDICAL
0475-52-1121
・Có giáo trình ghi phiên âm furigana
・Chuẩn bị bảng thuật ngữ chuyên ngành chăm sóc có phiên âm furigana


Tên doanh nghiệpĐịa điểm thực hiệnLiên hệNội dung các vấn đề cần xem xét cho người nước ngoài
Điện thoại
Email
Bố trí người thông dịchGiáo trình có ghi furiganaCho mượn từ điểnKhác
Đến trường họcAzu Life Care Co., Ltd.Thành phố Funabashi03-6316-1813Giải thích các từ khó bằng tiếng Anh nếu cần.
Trong giờ học, giáo viên cần chọn những từ và cách nói dễ hiểu, đồng thời phải thêm furigana vào chữ kanji được viết trên bảng.
Hiệp hội doanh nghiệp Tập đoàn hợp tác xã lao động FunabashiThành phố Funabashi047-467-4920
Tập đoàn phúc lợi xã hội Asahi FukushikaiThành phố Asahi0479-63-9011
Baryon Inc.Thành phố Mobarakanazawa@baryon.biz
* Khi gửi email, vui lòng sửa @ thành ký tự 1 byte.
Sử dụng tính năng dịch trên điện thoại thông minh và máy tính bảng
Fureais Co.,Ltd.Thành phố Mobara
Thành phố Kisarazu
0475-36-2031Chuẩn bị câu hỏi thi cuối kỳ có phiên âm furigana
Tập đoàn y tế tư nhân SanyukaiThành phố Futtsu0439-87-0130
Tập đoàn phúc lợi xã hội Ai no Tomo KyokaiLàng Chosei0475-32-2587
Học từ xaNichiigakkan Co., Ltd.Thành phố Chiba
Thành phố Funabashi
Thành phố Kashiwa, v.v...
Các khu vực trong tỉnh
043-244-2186
NK Create Inc.Thành phố Chiba
Thành phố Funabashi
Thành phố Kashiwa
0120-294-350Chuẩn bị câu hỏi thi cuối kỳ có phiên âm furigana
SMS Co., Ltd.Thành phố Chiba
Thành phố Funabashi
Thành phố Kashiwa
0120-90-1144
Tập đoàn phúc lợi xã hội HatsuhokaiThành phố Chiba0120-86-5124Chuẩn bị bài tập qua mạng có phiên âm furigana
EE21Thành phố Chiba0120-16-8351* Có thể kiểm tra tiếng Nhật trước khi tham gia khóa học
Narashino Sogo ServiceThành phố Funabashi
Thành phố Kashiwa
047-409-0601
Mate-Care Co., LtdThành phố Kashiwa0120-015-030
PARA MEDICAL CO., LTDThành phố Togane0475-52-1121Chuẩn bị bảng thuật ngữ chuyên ngành chăm sóc có phiên âm furigana

・Vui lòng liên hệ trực tiếp với từng cơ sở để biết thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra, danh sách này này chỉ dựa trên hiểu biết của chúng tôi trong lĩnh vực này.

Q4: Tôi muốn tham gia vào chương trình tiếp nhận du học sinh, tôi cần phải làm gì?

A4: Trường hợp bạn đang sống ở Việt Nam, chương trình hỗ trợ học phí của các trường Nhật ngữ tại địa phương chỉ giới hạn cho 5 trường có ký kết hiệp định với tỉnh Chiba. Vui lòng liên hệ với Ban hướng dẫn Phúc lợi và sức khỏe để biết thêm thông tin chi tiết.
Nếu bạn đang sống ở Nhật Bản, chương trình hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt khi theo học tại trường Nhật ngữ trong tỉnh hay trường đào tạo và phát triển nhân viên điều dưỡng người phúc lợi sẽ dành cho du học sinh đã theo học tại các trường có tham gia chương trình. Vui lòng liên hệ với Ban hướng dẫn Phúc lợi và sức khỏe để biết thêm thông tin chi tiết.

Ban hướng dẫn Phúc lợi và sức khỏe:
043-223-2606

Q5: Tôi hiện đang làm công việc khác, nhưng tôi quan tâm đến công việc chăm sóc.

A5: Tùy thuộc vào tư cách lưu trú, nếu bạn không phải là người vĩnh trú, v.v..., thì bạn phải có Kỹ năng đặc định loại 1. Vui lòng tham khảo mục (2) của A1.

Q6: Tôi đang làm việc cho cơ sở chăm sóc, tôi có thể bảo lãnh gia đình ở quê nhà sang Nhật Bản được không?

A6: Nếu bạn có tư cách lưu trú là “công việc chăm sóc”, bạn có thể bảo lãnh gia đình (chỉ được đưa “vợ/chồng”, “con”) sang đây. Vui lòng liên hệ Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản để biết thêm thông tin chi tiết.

Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, Văn phòng chi nhánh Chiba:
043-242-6597

Q7: Có quầy tư vấn dành cho người nước ngoài không?

A7: Vui lòng chọn cơ sở theo nội dung cần tư vấn và liên hệ. Ngoài những cơ sở sau, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến tại quầy ở địa phương bạn sinh sống.

Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba
Tư vấn cho du học sinh có mục tiêu trở thành nhân viên điều dưỡng người và nhân viên điều dưỡng người nước ngoài
0120-054-762

Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Chiba – Tư vấn qua điện thoại dành cho người nước ngoài ở tỉnh Chiba
043-297-2966

Tổ chức Phúc lợi quốc tế Nhật Bản – Hỗ trợ tư vấn miễn phí cho nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài
0120-118-370

Hiệp hội các trường đào tạo nhân viên điều dưỡng người phúc lợi Nhật Bản

Quầy tư vấn dành cho du học sinh có mục tiêu trở thành nhân viên chăm sóc phúc lợi
0120-07-8505

Bộ phận trợ giúp của Trung tâm hỗ trợ lưu trú dành cho người nước ngoài FRESC
0120-76-2029