Thông báo

Ngày 17 / 7 / 2024
Ngày 7 / 6 / 2024

Về việc tiếp nhận tư vấn vào ngày 22 tháng 7

Vào thứ 2, ngày 22 tháng 7 năm 2024 (Năm niên độ thứ 6), vì lý do tổ chức buổi giao lưu nên nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ không có mặt tại trung tâm. Vì vậy, chúng tôi xin phép được tạm dừng việc tiếp nhận tư vấn qua điện thoại và đến trung tâm vào ngày này.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp nhận tư vấn qua Email và xin phép được trả lời vào ngày làm việc tiếp theo của trung tâm.
Kính mong nhận được sự thông cảm của mọi người.

Về việc chuyển địa điểm của trung tâm

Ngày 1 tháng 4 năm 2023, Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng dành cho người nước ngoài tỉnh Chiba đã chuyển văn phòng tới tòa nhà mới của Trung tâm phúc lợi xã hội tỉnh Chiba.
Ngày và thời gian làm việc vẫn như trước. Tuy nhiên, xin chú ý là số điện thoại tổng đài và FAX đã thay đổi.

<Địa điểm>

Số hòm thư: 260-8508
Số 4-5, Chiba Minato, quận Chuo, thành phố Chiba
Tầng 1, Trung tâm phúc lợi xã hội tỉnh Chiba

<Thông tin liên lạc>

Số điện thoại tư vấn:0120-054-762
Số điện thoại tổng đài:043-306-2782
FAX:043-306-2795
E-mail:supportcenter@chibakenshakyo.com

<Ngày & thời gian làm việc>

Từ thứ 2 đến thứ 7, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, trừ các ngày lễ và chủ nhật
※Nghỉ từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1

Trung tâm hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài tỉnh Chiba (CFCSC) là gì?

Trung tâm tổ chức các hoạt động tư vấn về những lo lắng trong cuộc sống , trong công việc , cũng hỗ trợ về mặt tinh thần cho các nhân viên điều dưỡng người người nước ngoài và các du học sinh muốn làm việc trong lĩnh vực điều dưỡng trong tỉnh .Trung tâm còn có tổ chức các buổi giải thích về chế độ dành cho các cơ sở, các viện và cơ quan trong việc duy trì và đảm bảo nguồn nhân lực người nước ngoài .
Chương trình này được sự ủy thác của tỉnh Chiba.

Nhân viên hỗ trợ tư vấn cho người nước ngoài

Trung tâm có điều phối viên hỗ trợ người nước ngoài (hay nhân viên tư vấn) có thể hỗ trợ tư vấn bằng tiếng Anh và tiếng Việt từ thứ 2 đến thứ 7 qua điện thoại, e-mail, tư vấn trực tiếp tại trung tâm, hoặc đến tận nơi để tiếp nhận tư vấn.
Trung tâm tiếp nhận tư vấn bằng tiếng Việt từ thứ 2 đến thứ 6, và tư vấn bằng tiếng Anh vào thứ 3, thứ 5, thứ 7.
Tuy nhiên, xin lưu ý, riêng vào các ngày thứ 2, 4, 6 thời gian tiếp nhận tư vấn bằng tiếng Việt từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. (Thời gian tiếp nhận tư vấn bằng tiếng Anh là từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều).

<Đối tượng>

  • Nhân viên điều dưỡng người nước ngoài
  • Du học sinh muốn có bằng cấp nhân viên điều dưỡng phúc lợi
  • Các cơ sở đang tuyển dụng nguồn nhân lực điều dưỡng phúc lợi người nước ngoài .
  • Các cơ sở hiện có dự định tuyển dụng .

<Nội dung tư vấn>

  • Có lo lắng trong công việc, trong học tập,trong cuộc sống
  • Về chi phí học tập
  • Các thủ tục tại tòa thị chính .
  • Với các cơ sở muốn tuyển dụng nhân lực điều dưỡng người nước ngoài nhưng không biết nơi liên hệ.
  • Không biết về những điểm cần lưu ý và thủ tục khi tuyển dụng. v.v...

Số điện thoại tư vấn:0120-054-762(Thứ 2~thứ 7, 10 giờ sáng~6 giờ chiều, trừ các ngày lễ và chủ nhật)
Tư vấn qua email:supportcenter@chibakenshakyo.com(Bất cứ lúc nào)