Tổng hợp các đường link liên kết
Bộ Tư pháp Nhật Bản
Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản
Chế độ kỹ năng đặc định
Trang hỗ trợ tổng hợp về kỹ năng đặc định

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản
Sổ tay hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp về tuyển dụng nhân viên điều dưỡng người nước ngoài (bản tiếng Nhật)
Sổ tay hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp về tuyển dụng nhân viên điều dưỡng người nước ngoài (bản tiếng Anh)
* Ở P15 có danh sách liên hệ để được tư vấn liên quan đến EPA, thực tập kỹ năng, nhân viên điều dưỡng người có tư cách lưu trú, kỹ năng đặc định số 1, và danh sách các đường link liên kết đến trang web

Tỉnh Chiba
Trang web tỉnh Chiba
Về nỗ lực đảm bảo và giữ chân nguồn nhân lực phúc lợi ở tỉnh Chiba

Hội đồng phúc lợi xã hội tỉnh Chiba
Hội đồng phúc lợi xã hội tỉnh Chiba
Thông báo về dự án cho vay từ quỹ học tập dành cho nhân viên điều dưỡng người phúc lợi, v.v...

Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Chiba
Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Chiba
Lớp học tiếng Nhật ở khu phố của bạn

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Chiba
Hội giao lưu kinh doanh “~Hướng đến việc khuyến khích các công ty tích cực hơn thông qua tuyển dụng, giữ chân và thúc đẩy các hoạt động của nguồn nhân lực nước ngoài~”

Tổ chức Phúc lợi quốc tế Nhật Bản JICWELS
Liên quan đến EPA
Hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài (kỹ năng đặc định)

Hiệp hội chăm sóc phúc lợi Nhật Bản
Dự án hỗ trợ cho người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực chăm sóc

Trang thông tin “Fukushikaigo.jp” dành cho những người liên quan đến công việc phúc lợi và chăm sóc
Fukushikaigo.jp

Trang web dành cho người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực chăm sóc
Hiệp hội chăm sóc phúc lợi Nhật Bản Trang web hỗ trợ nguồn nhân lực chăm sóc quốc tế “Cùng học tiếng nhật nào (にほんごをまなぼう)”
Kỳ thi năng lực Nhật ngữ (JLPT)
Kỳ thi năng lực vận dụng tiếng Nhật thực tế (TOPJ)
NAT-TEST
Hiệp hội các trường đào tạo nhân viên điều dưỡng người phúc lợi Nhật Bản “Quầy tư vấn cho du học sinh có mục tiêu trở thành nhân viên điều dưỡng người phúc lợi”
Tổ chức Phúc lợi quốc tế Nhật Bản “Hỗ trợ nguồn nhân lực điều dưỡng người nước ngoài”