Truy cập

Số 4-5, Chiba Minato, quận Chuo, thành phố Chiba, tỉnh Chiba, Tầng 1, Trung tâm phúc lợi xã hội tỉnh Chiba
Đi bộ 10 phút từ ga Chiba Minato, tuyến Keiyo JR
Đi bộ 5 phút từ ga Shiyakusho-Mae, tuyến Monorail, thành phố Chiba