Thông tin về hội thảo và gặp gỡ trao đổi
* Hội thảo, v.v... hiện vẫn chưa tiếp nhận đăng ký tham gia.

Hình ảnh trong buổi gặp gỡ giao lưu giữa du học sinh với nhân viên điều dưỡng người nước ngoài

Chúng tôi nỗ lực duy trì và giữ các nhân viên điều dưỡng người nước ngoài thông qua gặp gỡ giao lưu giữa các du học sinh muốn trở thành nhân viên điều dưỡng người với nhân viên điều dưỡng người nước ngoài
Ảnh chụp cuộc gặp gỡ giao lưu được tổ chức vào ngày 14/10/2019.